CAMBODIA

សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ឬការបង់ប្រាក់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់រវាងបុគ្គលនានានោះ គេអាចផ្តល់យោបល់ថាត្រូវពិនិត្យមើលអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួន និងស្នើសុំ IOU ដែលបានធ្វើវិញ្ញាបនកម្មឬបញ្ជាក់ជាផ្លូវការ ដែលបង្ហាញចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ ដែលបានខ្ចី។ អ្នកឱ្យខ្ចីប្រាក់ ក៏ត្រូវការពិនិត្យមើលសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ និងចុះកិច្ចសន្យាដែលមានអ្វីដាក់ធានាផងដែរ។ អ្នកខ្ចីប្រាក់ត្រូវការរក្សាទុកបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់សម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់មកវិញ។

លុះត្រាតែមានចុះកិច្ចសន្យាតាមរបៀបផ្សេងទៀត អ្នកខ្ចីប្រាក់អាចសងវិញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់/នាងជំពាក់មុនថ្ងៃកំណត់សងវិញ និងមានភាគីទីបីបង់ប្រាក់បំណុលត្រឡប់មកវិញផងដែរ។ ជាទូទៅបណ្តឹងទាមទារសំណងជាប្រាក់ ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំ នៃថ្ងៃកំណត់សងវិញ (ឬសំណងត្រូវបានចាត់ទុកថា អាចប្រព្រឹត្តទៅបាននៅពេលថ្ងៃកំណត់បែបនេះ មិនបានកំណត់) ឬលក្ខន្តិកៈនៃការកំណត់លក្ខខណ្ឌនានា ផុតកំណត់។